Hrvatsko planinarsko društvo "BELIŠĆE"

Red.br. Datum Događaj Br.učesnika Vođa puta
         
01. 06.01.2018. Borovik 9  Zoran Marković
02.  07.01.2018.
Jankovac
1  Zoran Marković
03. 14.01.2018. Požeška gora - Zakorenje  9  Zoran Marković
04. 20.-21.01.2018. Vincekov pohod - Mursko Središće  9  Zoran Marković
 05.  27.01.2018. Šetnja Valpovštinom - vikendica Cvenić  20  Zoran Marković
06. 28.01.2018. Zadnji prvoga - Gazije  9  Zdenko Kovač 
07. 02.02.2018.  Skupština HPD"Belišće"  110   
08. 10.02.2018.  Zimba - Popovac  3  Zoran Marković
09. 17.02.2018.  Srednjoeuropski hodočasnički put - B.P.Selo - Bocanjevci  6  Zoran Marković 
 10.  24.-25.02.2018.  Metlarska zabava - Čazma  10   Zoran Marković
11. 04.03.2018.  BPPP   7  Zoran Marković
12. 10.-11.03.2018.  BIH-Fojnica samostani i Visoko piramide  9 Zdenko Kovač 
13.  17.03.2018. 24. Našički križni put   8  Zoran Marković
14. 18.03.2018.  36. Papučki jaglaci  55

 M.Andrić; G.Maričić

15.  23.-25.03.2018. Čimburijada na Liscu   9 Zoran Marković 
16. 15.03.2018.  Rad na stazi   3  Zoran Marković
17. 20.03.2018.   Rad na stazi 7  Zoran Marković
18.  28.03.2018.  Rad na stazi - klupe 10+12  Zoran Marković
19. 07.04.2018.  8. Skup planinara - BPPP  250   
20. 21.04.2018.  Akcija"Volim Belišće, ali čisto"  9   Zdenko Kovač
21.  23.04.2018. Podunavski pješački put  22  Zdenko Kovač 
22. 29.04.2018.  Papuk  4  Zdenko Kovač 
23.  27.04.-01.05.2018. Brač  13  Zoran Marković 
24.  11.05.2018. Planinarska izložba i predavanje    
25. 12.05.2018.  Jubilarni jankovački put  16  Mila Andrić
26. 20.05.2018.  Pohod slavonskim planinama-Dilj  5 Ivan Štifter 
27. 27.05.2018.  Susret planinara pjesnika i slikara - Sovsko jezero  19  Zdenko Kovač
28. 29.05.-02.06.2018.
 Velebit  9  Zdenko Kovač
29. 10.06.2018. Antunovski piknik 7 Zdenko Kovač
30. 17.06.2018. Gljivarenje na Krndiji

14

Zdenko Kovač
31. 17.06.2018. Papuk 4 Darko Čorba
32. 28.06.-01.07.2018. Dinara  9   Goran Maričić