Hrvatsko planinarsko društvo "BELIŠĆE"

Slavonski planinarski put 18.03.2007.

 

SPP otvoren je 27. srpnja 1957 godine kao prva planinarska obilaznica u Hrvatskoj. Trasa starog SPP-a protezala se od željezničkog stajališta Londžica do pl. doma Petrov vrh i od Strmca do pl. doma Omanovac. Današnja trasa obuhvaća cijelo slavonsko gorje- Psunj, Požeška gora, Dilj gora, Krndija, Papuk i Zapadni Papuk i polazi od pl. doma Omanovac, a završava kod pl. doma Petrov vrh. Sadašnja proširena varijanta SPP-a otvorena je 1. srpnja 2000. prigodom Dana slavonskih planinara održanom kod pl. doma Petrov vrh. SPP se obilazi u neograničenom vremenu i u proizvoljnom smjeru, a sadržava 20 kontrolnih točaka na kojim treba udariti žigove, a ukoliko ih nema može se priložiti i fotografija u dnevnik.

U nedjelju 18. 3. 2007. tradicionalno se održao pohod na Papučke jaglace, no nas 19. se odlučilo poći na jedan dio SPP-a s kojeg smo uspješno u dnevnih udarili dva žiga sa Ivačke glave i Lapjaka. Pun autobus naših sugrađana ostao je šetati po Papuku u okolici Velike, a mi smo sa 2 kombija otišli na našu trasu.

Krenuli smo ujutro u 8,30 h sa Poljanice iznad Velike i preko Turjaka se zaputili na Mališčak, Ivačku glavu, pa preko Anđine kolibe ka Navoljašu, te na kraju došli na Lapjak i preko Veličkog grada se spustili u Veliku. Stazu smo prošli za 9 sati ugodnog hoda i jednog sata odmaranja i "kuhanja" ručka na Nevoljašu gdje je Jasminka proslavila rođendan