NAJAVA IZLETA ! ! !

 

02.-03.08.2014. - LIKA, Kanjon Krupe
09.-10.08.2014. - Vlašić, slet planinara BIH
15.08.2014. - Aljmaš, hodočašće
23.-24.08.2014. - Susret planinara Herceg Bosne 
 
 

Prijave i uplate su svake srijede na sastancima društva.

 

 Pozivamo sve zainteresirane članove da se na vrijeme prijave i osiguraju mjesto.