NAJAVA IZLETA ! ! !

 

 14.09.2014. - 39. Slet planinara Slavonije, Sl.Brod
29.09.2014. - Kroz šume i vinograde, Feričanci
 
 

Prijave i uplate su svake srijede na sastancima društva.

 

 Pozivamo sve zainteresirane članove da se na vrijeme prijave i osiguraju mjesto.