NAJAVA IZLETA ! ! !

 

13. 04. Slavonski Brod - Od Ivane do Tadije
26. 04. Ogulin. Klek - 140. godina HPS
27. 04. PPP Aljmaš - Erdut

 

Prijave i uplate su svake srijede na sastancima društva.

 

 Pozivamo sve zainteresirane članove da se na vrijeme prijave i osiguraju mjesto.